Gjensyn med Tiknepptjønna

 

Underveis i arbeidet med Bymarka-boka ble jeg klar over at det var 49 vann i marka som hadde offisielt navn. Jeg hadde også lagt merke til at en god del vann som hadde fortjent et navn ikke hadde fått det. Det var særlig et lite vann som lå nedenfor berget Tikneppen, ved Tømmerdalstorget, som jeg ble fascinert av. Det var av en viss størrelse, og sammen med historien til Tikneppen, og at det er et populært sted for de som driver med fjellklatring, gjorde at jeg tenkte at vannet kunne vært fint å ha med i boka. 

"49 vatn og turopplevelser" kunne nok vært en grei tittel på boka, men jeg fant ut at "50 vatn" var en tittel som ville bli lagt mer merke til. Jeg forhørte meg med trivelige Gaute Myhre, som har skrevet flere bøker om Bymarka, om hva han mente var passende navn på tjønna. Han sa at flere kalte den for Tiknepptjønna. Det var en navn også jeg hadde i tankene. Dette var i juli 2020. I oktober bestemte jeg meg for å gjøre noe med saken, og tok derfor kontakt med Kart- og oppmålingskontoret i Trondheim kommune. De syntes navneforslaget var bra, og sendte saken videre til Kartverket som måtte avgjøre om forslaget skulle tas til etterretning. Også Byåsen historielag hadde et ord med i saken. 

De svaiende trærne oppe på Tikneppen

10. februar 2021, kort tid før boka skulle i trykken, fikk jeg mail fra kommunen om at navnet Tiknepptjønna var godkjent, og like etter ble det å finne på kommunens offisielle kart. Og ikke lang tid etter det igjen var det også å finne på andre karttjenester.

Jeg må innrømme at jeg var litt stolt over å ha bidratt til at et vann i Bymarka som jeg setter så stor pris på, hadde fått et offisielt navn. Selv om jeg ser på Tiknepptjønna som "litt min" hadde jeg ikke vært her siden 2020. Det var derfor veldig hyggelig å være tilbake ved vannet på en flott solskinnsdag, 7. august. Jeg var også oppe på Tikneppen og kikket ned på vannet som har felles navn med berget.


            

  

     Jon Arne Madsø