Vann uten navn ved Vintervasshøgda

  

 

I Bymarka er det 50 vann som har vært så heldig å få et offisielt navn. Disse vil man finne igjen på de ulike karttjenestene som fins. Det vil si - de som har fulgt med på det som skjer i Granåsen vil kanskje si at det "kun" er 49 vann som har navn, da Hallatjønna er tappet ned og fjernet. I påvente av et nytt vann i samme område.

Mange av vannene som har fått navn er svært små og mer som pytter å regne, slik som Klokktjønna og Bykleivvatnet på Byneset, og Litltjønna i Trolla. Andre større tjønner i marka har ikke fått navn. Noe jeg tror skyldes tilfeldigheter, og noe som sikkert har sammenheng med engasjement. Den mest kjente tjønna uten navn er den som omtales som "Lille Skjellbreia", like sør for Skjellbreia. Like nord for Storheia og Lomtjønnan er det flere tjønner som hadde fortjent et navn. Tjønner som gjerne omtales som Bosbergtjønnan.

15. august var jeg på "vannjakt" igjen. Med fokus på vann som ikke har fått offisielt navn. Mange av dem ligger langs turveien mellom Vintervatnet og Elgsethytta - uten at jeg tror at så mange har tatt seg tid til å stoppe ved de på vei inn i marka. Den fineste av dem ligger ved Fagersæteråsen, og kalles derfor for Fagerpytten. Den burde heller bli kalt Fagertjønna, da den er relativt stor og større enn mange tjønner i marka. Jeg fant 9 pytter/tjønner som jeg med tiden tenker å samle på en nettside, som en forlengelse av "50 vatn og turopplevelser". Jeg må innrømme at det er en litt "nerdete ting" å bruke tid på. Men for meg har den sære interessen vært avgjørende for at Bymarka-boka ble til. Og den har gitt meg mange fine markaturer.

 Kart som viser hvor jeg fant vannene uten navn, langs turstien opp til Elgsethytta.

       

    

     Jon Arne Madsø