I Bymarka er det 50 vann som har fått navn. Disse er omtalt i Bymarka-boka. Under følger en enkel presentasjon av de med bilde og hvor i marka de befinner seg. Dette er bilder som ikke er brukt i boka.
   

  

1. Baklidammen

 
  

 

    

2. Bangtjønna

 
  

 

   

3. Bjørktjønna

      

 
  

 

   

4. Blomstertjønna

 
   

  

  

5. Bosbergdammen

 
  

   

   

6. Bykleivvatnet

 
  

  

  

7. Damvatnet

 
  

   

   

8. Elsettjønna

 
  

  

  

9. Fålåtjønnan

 
  

    

 

10. Hallatjønna

(Dammen er dessverre fjernet)

 
  

     

 

11. Haukvatnet

 
  

    

 

12. Heisjøen

 
  

    

 

13. Herbernsdammen

 
  

    

  

14. Hestsjøen

 
  

    

   

15. Holstdammen

 
  

     

  

16. Jelleintjønna

 
  

    

 

17. Klokktjønna, Byneset

 
  

    

 

18. Klokktjønna, Trondheimsmarka

 
  

 

     

19. Kobberdammen

 
  

    

 

20. Kongensåsvatnet

 
  

   

  

21. Kutjønna

 
  

    

 

22. Kvistingen

 
  

    

 

23. Kyvatnet

 
  

 

    

24. Kåttåtjønna

 
  

    

 

25. Lauglovatnet

 
  

     

  

26. Lianvatnet

 
  

     

 

27. Litlkvistingen

 
  

     

 

28. Litl-Leirsjøen

 
  

    

  

29. Litltjønna

 
  

    

 

30. Lomtjønnan

 
  

    

 

31. Lykkjadammen

 
  

    

 

32. Munkauntjønna

 
  

      

 

33. Nydammen

 
  

    

 

34. Ramnåsvatnet

 
  

    

 

35. Rognstjønna

 
  

   

 

36. Sagdammen

 
  

   

 

37. Skjellbreia

 
  

   

 

38. Stokkedammen

 
  

    

 

39. Stor-Leirsjøen

 
  

    

 

40. Svarttjønna, Byneset

 
  

   

 

41. Svarttjønna, Trolla

 
  

    

 

42. Svartvatnet, Flakk

 
  

     

 

43. Svartvatnet, Leinstrand

 
  

    

 

44. Sølvskakkeltjønna

 
  

     

 

45. Theisendammen

 
  

    

 

46. Tiendalsdammen

 
  

    

 

47. Tiknepptjønna

 
  

    

 

48. Trolltjern

 
  

     

 

49. Velikvatnet

 
  

    

 

50. Vintervatnet

 
  

 

    

     

          

Kontaktinfo

Forfatter og utgiver: Jon Arne Madsø

Mail: jonmadso@hotmail.com