I Bymarka er det 50 vann som har fått navn. I tillegg er det mange mindre tjønner som ikke har fått navn. Her er en oversikt over de største pyttene i Bymarka, med navneforslag.
   

  

1. Rundheitjern

 
  

 

    

2. Kudalsputten

 
  

 

   

3. Rundtjern

      

 
  

 

   

4. Fagertjønna

 
   

  

  

5. Myrputten

 
  

   

   

6.Knausputten

 
  

  

  

7. Sivputten

 
  

   

   

8. Vintervassputten

 
  

  

  

9. Svingkleivputten

 
  

    

 

10. Jervtjønna

 
  

     

 

11. Leirdalstjern

 
  

    

 

12. Skirndalstjern

 
  

    

 

13. Dalputten

 
  

    

  

14. Lille Heitjern

 
  

    

   

15. Breisynputten

 
  

     

  

16. Østre vardetjern

 
  

    

 

17. Nordre vardetjern

 
  

    

 

18. Bosbergtjern

 
  

 

     

19. Bakketjern

 
  

    

 

20. Litlheiatjern

 
  

   

  

21. Kortbølgenpytten

 
  

   

  

22. Demningtjern

 
  

    

 

23. Kvistingputten

 
  

    

 

24. Svartdalenputten

 
  

    

 

25. Lille Skjellbreia / Storfurutjønna

 
  

 

    

26. Lokmyrtjern

Loktjønna

 
  

    

 

27. Holstvolldammen

 
  

     

  

28. Søremspytten

 
  

     

 

29. Søremsdammen

 
  

     

 

30. Husebytjern / Salamanderdammen

 
  

    

  

31. Solemsputten

 
  

    

  

32. Kviknepytten

 
  

    

  

33. Taraldsenpytten

 
  

    

  

34. Klemetsaunetdammen

 
  

    

  

35. Klefstadåstjønna

 
  

    

  

36. Fjellseterputten

 
  

    

  

37. Storheiaputten

 
  

    

  

38. Herbernsheiputten

 
  

    

  

39. Svartdalspytten

 
  

    

  

40. Storsætermyrpytten

 
  

    

  

41. Helkansæterdammen

 
  

    

  

42. Ratåstjønna

 
  

    

  

43. Myrvelttjønna

 
  

    

  

     

   

        

  

Kontaktinfo

Forfatter og utgiver: Jon Arne Madsø

Mail: jonmadso@hotmail.com